Welkom bij het bevolkingsregister van Avereest!

In dit bestand wordt de volledige inhoud van het bevolkingsregister van 1890 tot 1899 digitaal opgenomen en doorzoekbaar gemaakt.
Het register in deze periode is bijgehouden op volgorde van wijk - huisnummer.
Dit register is -op het dienstbodenregister na- volledig ontsloten.

Inmiddels zijn alle 1.763 bladzijden, met 2.996 gezinnen en 17.690 namen online beschikbaar.

De personen in het register worden door middel van het Historisch Burger Service Nummer HBSN gekoppeld aan de Genealogische Database Avereest, waardoor nadere genealogische gegevens en relaties van deze persoon kunnen worden ingezien.

Voor vragen, opmerkingen en correctie kunt U contact opnemen met bonmama

De originele registers berusten in het archief van de gemeente Hardenberg, toegang 007, inventaris nrs 40 (Dienstboden), 41 (Schippers), 42 (Wijk A-B), 43 (Wijk C), 44 (Wijk D), 45 (Wijk E-F), 46 (Wijk G-H) en 47 (Wijk I-K).