Welkom bij het bevolkingsregister van Avereest!

In dit bestand wordt de volledige inhoud van het bevolkingsregister van 1890 tot 1899 digitaal opgenomen en doorzoekbaar gemaakt.
Het register in deze periode is bijgehouden op volgorde van wijk - huisnummer.
Dit register is nog niet volledig ontsloten, maar de gefotografeerde bladzijden worden via deze website online beschikbaar gesteld, waarbij de eerste persoon op elke pagina wordt getranscribeerd. U kunt daardoor zoeken op naam van het gezinshoofd. In ca 10% van de bladzijden betreft dit een weduwe: zoekt U dus ook op de meisjesnaam van de echtgenote!

Inmiddels zijn alle 2.294 bladzijden, met 3.932 gezinnen en 21.755 namen online beschikbaar. Ik nodig U van harte uit om de niet ontsloten gegevens van een pagina zelf toe te voegen, zodat iedereen hiervan gebruik kan maken.


De personen in het register worden door middel van het Historisch Burger Service Nummer HBSN gekoppeld aan de Genealogische Database Avereest, waardoor nadere genealogische gegevens en relaties van deze persoon kunnen worden ingezien.

Voor vragen, opmerkingen en correctie kunt U contact opnemen met bonmama

De originele registers berusten in het archief van de gemeente Hardenberg, toegang 007, inventaris nrs 49 (Dienstboden), 50 (Schippers), 51 (Wijk A-B), 52 (Wijk C), 53 (Wijk D), 54 (Wijk E), 55 (Wijk F), 56 (Wijk G-H), 57 (Wijk I) en 58 (Wijk K).