Welkom bij de Kohieren Hoofdelijke Omslag van Avereest!

In dit bestand worden de bewaard gebleven kohieren Hoofdelijke Omslag (inkomstenbelasting) van Avereest uit de periode 1853-1919) integraal opgenomen. Onder de transcripties worden de gescande bladzijden van het register weergegeven.

De personen in de kohieren worden door middel van het Historisch Burger Service Nummer HBSN gekoppeld aan de Genealogische Database Avereest, waardoor nadere genealogische gegevens en relaties van deze persoon kunnen worden ingezien. Ook springt U direct naar de betreffende gezinnen in het bevolkingsregister van die periode. De kohieren van 1853-1856, 1871-1883, 1886-1890 en 1919 zijn gedigitaliseerd. Tevens is het kohier op de belasting voor het aanleggen van straatverlichting in 1901 hier opgenomen. De kohieren van 1853, 1871 en 1919 zijn volledig ontsloten, aan de andere wordt gewerkt, maar alle bladen zijn in te zien.

Spring naar de eerste bladzijde van het kohier 1853, 1854, 1855, 1856, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1901, 1919.

Voor vragen, opmerkingen en correctie kunt U contact opnemen met
de Historische Vereniging Avereest