Welkom bij de kadastrale geschiedenis van Avereest!

In dit register zijn de basisgegevens van de kadastrale boekhouding van de voormalige gemeente Avereest over de periode 1832-1962 te raadplegen. De gegevens bestaan hoofdzakelijk uit de persoonsgegevens van de kadastrale legger en de filiatiegegevens uit Register 71. Deze gegevens zijn zodanig toegankelijk gemaakt dat van elk kadastraal perceel de complete filiatie over het tijdvak 1832-1962 opvraagbaar is, waarbij de gegevens van de achtereenvolgende eigenaren getoond worden. Maar ook is het mogelijk om op naam door de kadastrale legger te zoeken en vervolgens alle bezittingen van deze eigenaar in kaart te brengen. De gescande bladzijden uit de legger zijn direct vanaf deze website te downloaden.

In 1832 bestond de gemeente Avereest uit de secties A, B en C (zie kaart). In 1837 werd daar de secties D en E aan toevoegd. Deze delen werden afgesplitst van Ambt Ommen resp. Ambt Hardenberg.
In 1862 werd de gemeente kadastraal opnieuw ingedeeld in de secties F t/m M. In de filiatie van een perceel zult U dus altijd 2 secties vinden, die van voor 1862 en die van erna.
In de animatie hiernaast ziet U de overzichtskaarten van 1832 en 1862 en de sectie-indeling, geprojecteerd in Google Maps.

Raadpleeg eerst de uitgebreide gebruiksaanwijzing onder de knop help, boven in de zoekbalk.

Voor vragen, opmerkingen en correcties kunt U contact opnemen met de Historische Vereniging Avereest