notaris:      acte nr:                   hoogte:   record nr:

Notaris: Avereest - J.H.E. Meesters      datum: 13 DEC 1865    acte nummer: 0083    plaats een opmerking     Bron: HCO toegang 122 inv. 347
soort acte: Inzate van percelen, gelegen in de gemeente Avereest, sectie L nrs 1321 en 1322
ten verzoeke van Johannes Hendrikus van Barneveld (HBSN 10332), van beroep burgemeester, woonachtig te Avereest
en Paulus van der Elst (HBSN 17932), van beroep wethouder, woonachtig te Avereest, beide handelend voor en namens het college van Burgemeester en Wethouders der gemeente, bestaande uit de beide genoemde comparanten en
den heer Jan ten Kate, van beroep wethouder, woonachtig te Avereest