notaris:      acte nr:                   hoogte:   record nr:

Notaris: Avereest - J.H.E. Meesters      datum: 20 DEC 1865    acte nummer: 0084    plaats een opmerking     Bron: HCO toegang 122 inv. 347
soort acte: eindveiling van percelen, gelegen in de gemeente Avereest, sectie L nrs 1321 en 1322, verkocht voor de som van 280 gulden
ten verzoeke van Johannes Hendrikus van Barneveld (HBSN 10332), van beroep burgemeester, woonachtig te Avereest
en Paulus van der Elst (HBSN 17932), van beroep wethouder, woonachtig te Avereest, beide handelend voor en namens het college van Burgemeester en Wethouders der gemeente, bestaande uit de beide genoemde comparanten en
den heer Jan ten Kate, van beroep wethouder, woonachtig te Avereest
verkocht aan Hendrik Hagedoorn, woonachtig te Avereest