notaris:      acte nr:                   hoogte:   record nr:

Notaris: Avereest - Nilant      datum: 8 MAR 1824    acte nummer: 10    plaats een opmerking     Bron: HCO toegang 122 inv. 2627
soort acte: proces verbaal van publieke verhuring deswelke niet is doorgegaan
ten verzoeke van de Heeren Mr Willem Jan Baron van Dedem (HBSN 39159), van beroep grondeigenaar, woonachtig te Zwolle
Mr Reinier Saris van der Gronden (HBSN 39675), van beroep advocaat, woonachtig te Zwolle
Berend Hendrik van Marle, van beroep ontvanger der directe en indirecte belastingen, woonachtig te op den huize Egede in de gemeente van Hellendoorn