notaris:      acte nr:                   hoogte:   record nr:

Notaris: Avereest - Nilant      datum: 30 MAR 1824    acte nummer: 13    plaats een opmerking     Bron: HCO toegang 122 inv. 2627
soort acte: proces verbaal van inzate een stuk hooiland de Kievietsmaat genaamd, gelegen te Avereest, gemeente van Nieuwleusen en Avereest, groot ongeveer zeven bunders tachtig roeden
ten verzoeke van de Heeren Willem Jan Baron van Dedem (HBSN 39159), van beroep grondeigenaar, woonachtig te Zwolle
Meine Jelkes Kruizinga (HBSN 5981), van beroep logementhouder, woonachtig te Avereest