notaris:      acte nr:                 record nr:            Overijssel     Zwolle
datum: 1819    plaats een opmerking     Bron: HCO toegang 122 inv. 3029
soort acte: finale toeweizinge Een hoek veen in het Eerste Blok groot ongeveer Een en ? halve Morgen, ten noorden den Hoofdwijk, hebbende ten noorden het verkocht gedeelte aan de Heeren Vos Van Steenwijk, Dedem en Steenberg en ten oosten het Slag D ten zuiden den Hoofdwijk en ten westen het Slag D.