Overlijdensacte gemeente Stad Ommen      datum: 24 JUN 1874      acte nummer: 34            plaats een opmerking over deze acte
aangever: Franciscus Latour (HBSN 69922), oud 48 jaar, van beroep opzigter, woonachtig te Ommerschans
getuige: Anthonius Debo (HBSN 47139), oud 46 jaar, van beroep opzigter, woonachtig te Ommerschans
aangever heeft verklaard dat: Dirk Kruijk , oud 55 jaar , geboren te Maastricht, van beroep verpleegde
weduwnaar van: Petronella Margaretha Brouwer

zoon van Christiaan Kruijk en van Johanna van Schei , beiden overleden
is overleden op 23 JUN 1874 om 06:00 uur op de locatie Ommerschans no 59

opmerking: rectificatie Ommen 18-09-1880: overledene genaamd Derk Kruijk, weduwnaar van Margaretha Petronella Brouwer, laatst gehuwd met Wilhelmina Cornelia Bezijn
plaats:      jaar (1811-1970):      acte nr:      toon scan:            record nr: