Welkom in de trouwboeken van Avereest

Hier vindt U de transcriptie van de trouwboeken van de N.H. gemeente van Oud Avereest over de periode 1757-1802. Weliswaar is de N.H. gemeente veel ouder, maar de ontbrekende trouwboeken zijn -voor zover ze op dat moment nog aanwezig waren- bij brand in de boerderij waar de kerkarchieven lagen opgeslagen, vernietigd.

De trouwboeken zijn toegankelijk gemaakt door middel van volledige transcripties, koppelingen naar de Genealogische Database Avereest en directe toegang tot de scans van de trouwboeken. Deze scans zijn afkomstig van de website van het archief van de bestuursdienst Ommen-Hardenberg, waar zich ook de origelen bevinden.

Om de trouwboeken te doorzoeken op naam, gebruikt U het algemene zoekscherm. Indien U uitsluitend in de DTB wilt zoeken, dan kunt U dit in uw zoekopdracht opgeven bij "zoeken in:"