Welkom bij het centrale zoekscherm voor de bronbestanden van Bonmama.nl

Hier zoekt U in één keer door alle beschikbare bronnen. De personen in de databases worden door middel van het Historisch Burger Service Nummer HBSN gekoppeld aan de Genealogische Database Avereest, waardoor nadere genealogische gegevens en relaties van deze persoon kunnen worden ingezien.

Bij veel bronnen kunnen de afbeeldingen van de bron direct worden opgeroepen. Bij de actes van de Burgerlijke Stand worden de scans op Familysearch.org direct in beeld gebracht (inclusief de huwelijksbijlagen)

Om overbelasting van de website ten gevolge van zoekrobots te beperken, dient U zich te registreren op Mijn Bonmama, om van deze functie gebruik te kunnen maken. Registratie is kostenloos! Het invullen van uw naam of alias en een mail-adres is voldoende om U direct toegang te geven. Uw mail adres wordt uitsluitend gebruikt om steekproefsgewijs te controleren of het een echt mail adres is.


uitleg van de zoekvelden


beperkingen op de centrale zoekfunctie in bonmama.nl

Vanwege de enorme toename van zoekopdrachten op bonmama.nl, waaronder geautomatiseerde massa-opdrachten, dient U zich te registreren op Mijn Bonmama, om van deze functie gebruik te kunnen maken.

Registratie is kostenloos! Het invullen van uw naam of alias en een geldig mail-adres is voldoende. U heeft dan onmiddellijk toegang tot de zoekfunctie

Het mail adres wordt voor geen ander doel gebruikt dan om steekproefsgewijs te verifieren of het adres werkelijk bestaatactueel overzicht van alle bronnen op bonmama

Uw vragen, opmerkingen en correctie kunt U kwijt op het reactieformulier