Welkom bij het centrale zoekscherm voor de bronbestanden van Bonmama.nl

Hier zoekt U in één keer door alle beschikbare bronnen. De personen in de databases worden door middel van het Historisch Burger Service Nummer HBSN gekoppeld aan de Genealogische Database Avereest, waardoor nadere genealogische gegevens en relaties van deze persoon kunnen worden ingezien.

Bij veel bronnen kunnen de afbeeldingen van de bron direct worden opgeroepen. Bij de actes van de Burgerlijke Stand worden de scans op Familysearch.org direct in beeld gebracht (inclusief de huwelijksbijlagen)

Om overbelasting van de website ten gevolge van zoekrobots te beperken, dient U zich te registreren op Mijn Bonmama, om van deze functie gebruik te kunnen maken. Registratie is kostenloos! Het invullen van uw naam of alias en een mail-adres is voldoende om U direct toegang te geven. Uw mail adres wordt uitsluitend gebruikt om steekproefsgewijs te controleren of het een echt mail adres is.


uitleg van de zoekvelden


beperkingen op de centrale zoekfunctie in bonmama.nl

Vanwege de enorme toename van zoekopdrachten op bonmama.nl, waaronder geautomatiseerde massa-opdrachten, dient U zich te registreren op Mijn Bonmama, om van deze functie gebruik te kunnen maken.

Registratie is kostenloos! Het invullen van uw naam of alias en een geldig mail-adres is voldoende. U heeft dan onmiddellijk toegang tot de zoekfunctie

Het mail adres wordt voor geen ander doel gebruikt dan om steekproefsgewijs te verifieren of het adres werkelijk bestaat
De volgende bronnen zijn thans doorzoekbaar via deze centrale zoekfunctie:


volkstelling 1748 Schoutambt Ommen-Den Ham, buurtschap Overreest (scans en transcripties).
dopen N.H. gemeente Oud-Avereest 1757-1811 (scans en transcripties). De overige doopboeken zijn verloren gegaan.
trouwen N.H. gemeente Oud-Avereest 1757-1802 (scans en transcripties). De overige trouwboeken zijn verloren gegaan.
Inwonerslijst van de buurtschap Avereest, Schoutambt Ommen, 1811 (scans en transcripties)
Lijst van bewoners van de delen van Ambt Ommen en Ambt Hardenberg die in 1837 bij Avereest zijn gevoegd (scans en transcripties).
Kadasterfiliatie Avereest 1832-1865 (database reconstructie register 71).
Kadastrale legger van Avereest, 1832-1965 (scans staan op website).
Belastingkohieren Hoofdelijke Omslag Avereest, 1853-1856, 1871-1873, 1880, 1890, 1919. Scans staan op website, gedeeltelijk ontsloten.
Belastingkohier Aanleg Straatverlichting Avereest, 1901 (scans en transcripties).
Repertoria van Notarissen in Noord-Oost Overijssel van de volgende notarissen:
    Avereest en Nieuwleusen 1823-1827 Nilant (scans)
    Avereest en Nieuwleusen 1838-1870 van Dedem (scans)
    Avereest 1861-1864 Fabius (scans)
    Avereest 1864-1898 Meesters (scans)
    Avereest 1898-1919 Berendsen (scans)
    Avereest 1920-1935 Kelder (scans)
    Ommen 1811-1812 De Quaij (scans)
    Ommen 1812-1832 J. Amama Chevallerau (scans)
    Ommen 1833-1848 W. Chevallereau (scans)
    Hardenberg 1811-1812 Crull (scans)
    Hardenberg 1812-1840 van Riemsdijk (scans)
    Hasselt 1812 Tijl (scans)
    Hasselt 1812-1837 C.J. Freislich (scans)
    Zwolle 1832-1838 R.S. van der Gronden (scans)
Bevolkingsregister Avereest, 1850-1859 (scans en transcripties).
Bevolkingsregister Avereest, 1860-1869 (scans en transcripties). Is ontsloten door bezoekers aan deze website.
Bevolkingsregister Avereest, 1870-1879 (scans en transcripties).
Bevolkingsregister Avereest, 1880-1889 (scans en transcripties). Is ontsloten door bezoekers aan deze website.
Bevolkingsregister Avereest, 1890-1899 (scans en transcripties). Is ontsloten door bezoekers aan deze website.
Bevolkingsregister Avereest, 1900-1909 (scans en transcripties). Is ontsloten door bezoekers aan deze website.
Bevolkingsregister Avereest, 1910-1920 (scans en transcripties).
Bevolkingsregister Avereest, 1920-1939 (scans en transcripties). Is ontsloten door bezoekers aan deze website. Personen zijn volledig gekoppeld door HBSN,
Bouwvergunningen Avereest, 1903-1960 (scans met beknopte informatie staan op website).
Grafstenen van algemene begraafplaats De Mulderij Dedemsvaart, oude gedeelte, 1840-1995 en nieuwe gedeelte, 1975-2015 (met afbeeldingen).
Grafstenen van algemene begraafplaats Het Achterveld Dedemsvaart (inventarisatie 2008, voor de ruiming) 1900-2008 (met afbeeldingen).
Grafstenen van R.K. begraafplaats Dedemsvaart (inventarisatie 2008) 1844-2008 (met afbeeldingen).

Burgerlijke Stand Avereest:
geboortes 1819-1922; actes volledig ontsloten (incl. getuigen); geboren en ouders 1819-1905 volledig gekoppeld door HBSN; actes tevens opvraagbaar op jaar en actenummer
huwelijken 1819-1945; actes volledig ontsloten (incl. getuigen); gehuwden en ouders volledig gekoppeld door HBSN; actes tevens opvraagbaar op jaar en actenummer
overlijdens 1819-1970; actes volledig ontsloten (incl. getuigen); gehuwden en ouders volledig gekoppeld door HBSN; actes tevens opvraagbaar op jaar en actenummer

Burgerlijke Stand Hardenberg (1811-1818):
geboortes ontsloten op naam geborene. Actes tevens opvraagbaar op jaar en actenummer
huwelijken ontsloten op namen gehuwden. Actes tevens opvraagbaar op jaar en actenummer
overlijdens ontsloten op naam overledene. Actes tevens opvraagbaar op jaar en actenummer

Burgerlijke Stand Ambt Hardenberg (1819-1941):
geboortes 1819-1901 ontsloten op namen geborene en ouders. Actes 1901-1912 opvraagbaar op jaar en actenummer
huwelijken 1819-1909 ontsloten op namen gehuwden. Actes 1910-1932 opvraagbaar op jaar en actenummer
overlijdens 1819-1941 ontsloten op naam overledene. Actes tevens opvraagbaar op jaar en actenummer

Burgerlijke Stand Stad Hardenberg (1819-1941):
geboortes 1819-1902 ontsloten op naam geborene. Actes 1902-1912 opvraagbaar op jaar en actenummer
huwelijken 1819-1880 ontsloten op namen gehuwden. Actes 1881-1932 opvraagbaar op jaar en actenummer
overlijdens 1819-1941 ontsloten op naam overledene. Actes tevens opvraagbaar op jaar en actenummer

Burgerlijke Stand Hardenberg (vanaf 1941):
overlijdens 1941-1952 actes opvraagbaar op jaar en actenummer

Burgerlijke Stand Gramsbergen:
geboortes 1811-1902 ontsloten op naam geborene. Actes 1903-1912 opvraagbaar op jaar en actenummer
huwelijken 1811-1911 ontsloten op namen gehuwden. Actes 1912-1932 opvraagbaar op jaar en actenummer
overlijdens 1811-1945 ontsloten op naam overledene. Actes 1946-1952 opvraagbaar op jaar en actenummer

Burgerlijke Stand Ommen (1811-1818 en vanaf 1924):
geboortes 1811-1818 volledig ontsloten (incl. getuigen). Actes tevens opvraagbaar op jaar en actenummer
huwelijken 1811-1818 en 1824-1832 ontsloten op namen gehuwden en ouders. Actes 1933-1938 opvraagbaar op jaar en actenummer
overlijdens actes 1811-1818 en 1924-1960 ontsloten op namen overleden, ouders en partners. Actes tevens opvraagbaar op jaar en actenummer

Burgerlijke Stand Ambt Ommen (1819-1923):
geboortes 1819-1836 volledig ontsloten (incl. getuigen). Actes 1837-1912 opvraagbaar op jaar en actenummer
huwelijken 1819-1923 ontsloten op namen gehuwden en ouders. Actes tevens opvraagbaar op jaar en actenummer
overlijdens actes 1819-1923 ontsloten op namen overleden, ouders en partners. Actes tevens opvraagbaar op jaar en actenummer

Burgerlijke Stand Stad Ommen (1819-1923):
geboortes Ommerschans volledig ontsloten. Actes 1819-1912 opvraagbaar op jaar en actenummer
huwelijken 1819-1923 ontsloten op namen gehuwden en ouders. Actes tevens opvraagbaar op jaar en actenummer
overlijdens 1819-1923 ontsloten op namen overleden, ouders en partners. Actes tevens opvraagbaar op jaar en actenummer

Naamsgegevens van de actes van Hardenberg en Gramsbergen zijn beschikbaar gesteld door de Historische Vereniging Hardenberg e.o.
Naamsgegevens van de huwelijks- en overlijdensactes van Ommen zijn beschikbaar gesteld door Collectie Overijssel

Ommerschans (1819-1892):
kolonisten Ommerschans 1822-1825, Drents Archief toeg. 0186 inv.nr. 1443, volledig ontsloten en personen gekoppeld aan GDA
kolonisten Ommerschans 1825-1828, Drents Archief toeg. 0186 inv.nr. 1444-1445, in bewerking
hoevenaars Ommerschans 1822-1827, Drents Archief toeg. 0186 inv.nr. 1579, volledig ontsloten en personen gekoppeld aan GDA
hoevenaars Ommerschans 1825-1831, Drents Archief toeg. 0186 inv.nr. 1580, volledig ontsloten en personen gekoppeld aan GDA
hoevenaars Ommerschans 1832-1835, Drents Archief toeg. 0186 inv.nr. 1584, volledig ontsloten en personen gekoppeld aan GDA
hoevenaars Ommerschans 1836-1847, Drents Archief toeg. 0186 inv.nr. 1580, volledig ontsloten en personen gekoppeld aan GDA
ambtenaren Ommerschans 1840, Archief Bestuursdienst Ommen-Hardenberg toeg. 0501 inv.nr. 61, volledig ontsloten en personen gekoppeld aan GDA
hoevenaars Ommerschans 1848-1859, Drents Archief toeg. 0186 inv.nr. 1583, volledig ontsloten en personen gekoppeld aan GDA
ambtenaren Ommerschans 1850, Archief Bestuursdienst Ommen-Hardenberg toeg. 0501 inv.nr. 61, volledig ontsloten en personen gedeelteljk gekoppeld aan GDA
ambtenaren Ommerschans 1860, Archief Bestuursdienst Ommen-Hardenberg toeg. 0501 inv.nr. 61, volledig ontsloten en personen gekoppeld aan GDA
ambtenaren Ommerschans 1870, Archief Bestuursdienst Ommen-Hardenberg toeg. 0501 inv.nr. 61, volledig ontsloten en personen gekoppeld aan GDA
ambtenaren Ommerschans 1880, Archief Bestuursdienst Ommen-Hardenberg toeg. 0501 inv.nr. 61, volledig ontsloten en personen gekoppeld aan GDA

Verzamelde Bronnen:

Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_1.01.19_2322Raad van State - Voorstel tot het inundeeren der Moeren tussen Hasselt en Boertange (1681)
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_1.11.01.01_1295Raad van State - Resolutie om de door storm beschadigde gebouwen te Ommerschans publiek te verkopen (1715)
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_2.01.01.07_0078Staatssecretarie tijdens Koning Lodewijk Napoleon - Koninklijk besluit wetgeving m.b.t. Verdeling van te ontginnen gronden (1810)
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_2.01.01.07_0184Staatssecretarie tijdens Koning Lodewijk Napoleon - Koninklijk besluit onderzoek naar bevaar maken van de Vecht (1809)
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_2.01.01.07_0185Staatssecretarie tijdens Koning Lodewijk Napoleon - Koninklijk besluit onderzoek naar kanaal naar Hardenberg (1809)
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_2.01.01.07_0187Staatssecretarie tijdens Koning Lodewijk Napoleon - Koninklijk besluit m.b.t. Oprichten R.K. Kerkgebouw te Hasselt (1809)
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_2.01.01.07_0187Staatssecretarie tijdens Koning Lodewijk Napoleon - Koninklijk besluit onderzoek naar voorwaarden bij verzoek van de Erven van Marle om een turfvaart van Hasselt naar de Venen aan te leggen (1809)
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_2.01.01.07_0234Staatssecretarie tijdens Koning Lodewijk Napoleon - Koninklijk besluit wetgeving m.b.t. Verdeling van te ontginnen gronden (1809)
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_2.02.01_0738Algemene Staatssecretarie - Koninklijk besluit tot oprichting R.K. Kerkgebouw en Pastorie in de Veencolonie te Arrien (1818)
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_2.07.01.07_142Departement voor de R.K. Eredienst - Directeur-Generaal - index op stukken m.b.t. de Statie Avereest
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_2.07.01.07_032Departement voor de R.K. Eredienst - Directeur-Generaal - Dossier 2177 - oprichting R.K. kerk Avereest
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_2.07.01.07_048Departement voor de R.K. Eredienst - Directeur-Generaal - Dossier 3318 - oprichting R.K. kerk Avereest
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_2.07.01.07_066Departement voor de R.K. Eredienst - Directeur-Generaal - Dossier 4462 - oprichting R.K. kerk Hoogeveen
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_2.07.01.07_1439Ministerie van Defensie - Archief Binnenlandse Strijdkrachten - Avereest 1945-1946
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_2.07.01.07_1439Ministerie van Defensie - Archief Binnenlandse Strijdkrachten - Avereest 1945-1946
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_2.07.01.07_1440Ministerie van Defensie - Archief Binnenlandse Strijdkrachten - Avereest 1945-1946
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_2.07.01.07_1442Ministerie van Defensie - Archief Binnenlandse Strijdkrachten - Avereest 1945-1946
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_2.08.25_0072Ingenieur der Domeinen voor ontmanteling der Vestingen - Ommerschans 1891-1892
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_2.09.01_5061Ministerie van Justitie - Dossier Johannes Adrianus Wijngandt
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_2.09.01_5440Ministerie van Justitie - Tractementregister Ommerschans-Veenhuizen 1859-1874
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_2.13.15.01_0129Generale Staf - gebruik Ommerschans voor militaire oefeningen
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_3.19.41_0371Heerlijkheid Oudshoorn en Gnephoek - archief Baron van Reede to Oudshoorn als Referendaris van de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen 1859-1871
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_4.GYF_60Kaarten Verdedigingswerken - Vesting Ommerschans - bouwtekeningen gebouwen 1742
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_4.OBGK_P2.41Binnenlandse gedrukte kaarten
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_4.OPV_O07Plan en Project van de Ommerschans soo als deselve ingevolge de Resolutie van de Edele Mogende Heeren Raaden van Staate in dato 27 Desember 1740 sal worden opgemaakt in den jaare 1741
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_4.OPV_O08Plan van de Ommerschans plm 1770
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_4.OPV_O09Plan van de Ommerschans plm 1770
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_4.OPV_O10Plan van de Ommerschans plm 1770
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_4.OPV_O11Plan van de Ommerschans plm 1770
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_4.OPV_O12Plan van de Ommerschans plm 1770
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_4.OPV_O13Plan van de Ommerschans plm 1770
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_4.OPV_O32Plan van de Ommerschans plm 1741
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_4.VTH_3053Aftekening van het Slot te Ballum op Ameland
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_4.VTH_3057Kaart van de Overijsselsche wateren, met ontwerpen tot verbeterden afvoer
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_4.VTH_3061Kaart van de moerassen gelegen tusschen Hasselt en de Bourtange 1681
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_4.VTH_3063Caerte van de te inunderen Moere tusschen Hasselt en Coevorden 1690
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_4.VTH_3064Kaart van de lage weilanden en veenen nabij de Ommerschans, met projectdijk 1792
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_115_011Collectie Johannes van den Bosch - Copie Koninklijk Besluit om de verlaten Ommerschans in vruchtgebruik te geven aan de Maatschappij van Weldadigheid
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_115_084Collectie Johannes van den Bosch - Staat van Veteranen en derzelver kinderen die in 1841 verdiensten hebben gemaakt in den fabrijkmatigen arbeid te Ommerschans
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_115_101Collectie Johannes van den Bosch - Briefwisseling tussen Johannes van den Bosch en Thomas Aintworth te Nijverdal
Nationaal Archief Den Haag, NL-HaNA_115_919Collectie Johannes van den Bosch - kopie contracten Maatschappij van Weldadigheid met de overheid


Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2087Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Ingekomen stukken van de vice superior met minuten van uitgegane brieven 1795-1825
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2088Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Ingekomen stukken van de vice superior met minuten van uitgegane brieven 1826-1833
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2089Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Ingekomen stukken van de vice superior met minuten van uitgegane brieven 1834-1837
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2098Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Ingekomen stukken van de wereldlijke overheid met minuten van uitgegane brieven 1746-1819
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2099Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Ingekomen stukken van de wereldlijke overheid met minuten van uitgegane brieven 1820-1825
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2100Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Ingekomen stukken van de wereldlijke overheid met minuten van uitgegane brieven 1826-1831
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2101Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Ingekomen stukken van de wereldlijke overheid met minuten van uitgegane brieven 1832-1833
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2102Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Ingekomen stukken van de wereldlijke overheid met minuten van uitgegane brieven 1834
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2103Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Ingekomen stukken van de wereldlijke overheid met minuten van uitgegane brieven 1835
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2104Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Ingekomen stukken van de wereldlijke overheid met minuten van uitgegane brieven 1836
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2105Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Ingekomen stukken van de wereldlijke overheid met minuten van uitgegane brieven 1837
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2106Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Ingekomen brieven van andere personen en instellingen met minuten van uitgegane brieven 1800-1837
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2112Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Ingekomen brieven van de hoge geestelijkheid 1848-1849
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2113Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Ingekomen brieven van de hoge geestelijkheid 1850-1853
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2115Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Registers van uitgegane stukken aan de hoge geestelijkheid 1841-1844
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2116Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Registers van uitgegane stukken aan de hoge geestelijkheid 1845-1849
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2117Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Registers van uitgegane stukken aan de hoge geestelijkheid 1850-1857
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2118Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Ingekomen brieven afkomstig van pastoors en kapelaans 1837-1839
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2119Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Ingekomen brieven afkomstig van pastoors en kapelaans 1840-1841
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2120Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Ingekomen brieven afkomstig van pastoors en kapelaans 1842
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2121Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Ingekomen brieven afkomstig van pastoors en kapelaans 1843
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2122Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Ingekomen brieven afkomstig van pastoors en kapelaans 1844
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2123Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Ingekomen brieven afkomstig van pastoors en kapelaans 1845
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2124Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Ingekomen brieven afkomstig van pastoors en kapelaans 1846
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2125Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Ingekomen brieven afkomstig van pastoors en kapelaans 1847
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2126Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Ingekomen brieven afkomstig van pastoors en kapelaans 1848-1849
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2127Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Ingekomen brieven afkomstig van pastoors en kapelaans 1850-1851
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2128Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Ingekomen brieven afkomstig van pastoors en kapelaans 1852- 1854
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2129Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Registers van uitgegane brieven aan pastoors en kapelaans, 1837-1840
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2130Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Registers van uitgegane brieven aan pastoors en kapelaans, 1841-1843
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2131Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Registers van uitgegane brieven aan pastoors en kapelaans, 1843-1846
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2132Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Registers van uitgegane brieven aan pastoors en kapelaans, 1846-1849
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2133Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Registers van uitgegane brieven aan pastoors en kapelaans, 1849-1852
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2134Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Registers van uitgegane brieven aan pastoors en kapelaans, 1852-1865
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2135Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Ingekomen stukken afkomstig van de wereldlijke overheid, 1837-1840
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2136Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Ingekomen stukken afkomstig van de wereldlijke overheid, 1841-1843
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2137Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Ingekomen stukken afkomstig van de wereldlijke overheid, 1844-1846
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2138Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Ingekomen stukken afkomstig van de wereldlijke overheid, 1847-1853
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2139Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Registers van uitgegane brieven aan de wereldlijke overheid, 1837-1848
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2140Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Registers van uitgegane brieven aan de wereldlijke overheid, 1849-1853
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2143Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Registers van uitgegane stukken aan andere personen en instellingen, waaronder de kerkbesturen van de staties 1837-1845
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2144Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Registers van uitgegane stukken aan andere personen en instellingen, waaronder de kerkbesturen van de staties 1845-1851
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2145Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - Registers van uitgegane stukken aan andere personen en instellingen, waaronder de kerkbesturen van de staties 1851-1867
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2152Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - visitatieverslagen 1832
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2153Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - visitatieverslagen 1838
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2154Aartspriesters Hollandse Zending - Salland-Drenthe - visitatieverslagen 1844
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2155Aartspriesters Hollandse Zending - Jaarstaten van het aantal zielen, paschanten, eerste communicanten, dopelingen, huwelijken, personen die het H. Oliesel ontvangen hebben, overledenen, bekeerlingen en van de bijdragen voor de Broederschap van de H. Geest van de staties van het distrikt Salland-Drente, 1828, 1838-1853
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2178Aartspriesters Hollandse Zending - toezicht op de statie Avereest - ingekomen brieven
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2179Aartspriesters Hollandse Zending - toezicht op de statie Avereest - lijsten van roerende en onroerende goederen en waardepapieren 1834-1844
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2181Aartspriesters Hollandse Zending - toezicht op de statie Avereest - kasboek van de pastorie 1819
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2182Aartspriesters Hollandse Zending - toezicht op de statie Avereest - Kwitanties van het kerkbestuur voor de aartspriester wegens ontvangen gelden ten behoeve van de pastoriegoederen, 1825-1830
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2183Aartspriesters Hollandse Zending - toezicht op de statie Avereest - Bestek en voorwaarden voor de verbouwing van het kerkgebouw aan de Dedemsvaart, 1833
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2184Aartspriesters Hollandse Zending - toezicht op de statie Avereest - Aktes waarbij het kerkbestuur stukken grond aan de Kruizingawijk aan B. Reuvers, G. J. Rijnhart en A.F.G.B.J. Speijart van Woerden in erfpacht afstaat, 1840
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2185Aartspriesters Hollandse Zending - toezicht op de statie Avereest - Lijst van altaarbenodigdheden, opgemaakt door pastoor Bernardus Lambertus Nieuwentap
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2212Aartspriesters Hollandse Zending - toezicht op de statie Hasselt - Ingekomen brief van pastoor Henricus Antonius Nieuwentap met het verzoek hem niet over te plaatsen naar Kampen, maar in Hasselt te doen blijven, 1835
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2246Aartspriesters Hollandse Zending - toezicht op de statie Lutten - Akte van oprichting van de statie, 1842
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2247Aartspriesters Hollandse Zending - toezicht op de statie Lutten - Lijst van roerende goederen, 1844
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2259Aartspriesters Hollandse Zending - toezicht op de statie Ommerschans - Rekest van de permanente Commissie van Weldadigheid aan de koning om een kapelaan voor de kolonie te Ommerschans te mogen benoemen, 1823. Afschrift
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2260Aartspriesters Hollandse Zending - toezicht op de statie Ommerschans - Ingekomen en minuten van uitgegane brieven, 1834-1835, met afschrift van een brief van de vice-superior aan Arnoldus Boers, kapelaan te Zwolle, inzake zijn benoeming tot kapelaan te Ommerschans, 1823
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2262Aartspriesters Hollandse Zending - toezicht op de statie Ommerschans - Lijsten van roerende goederen
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2263Aartspriesters Hollandse Zending - toezicht op de statie Ommerschans - Aantekenboekjes van de uitgaven voor de aanschaf van kerkbehoeften, 1823-1824
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2320Aartspriesters Hollandse Zending, Archief van de aartspriester van Salland-Drente, Ingekomen brieven van de president en professoren van het seminarie, met minuut van uitgegane brief 1833
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2353Aartspriesters Hollandse Zending, Archief van de aartspriester van Salland-Drente, Jaarstaten van de kerkelijke bijdragen van de staties van het distrikt Salland-Drente, 1838-1853
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2641Aartspriesters Hollandse Zending - Archief van de vice-superior, Staten van de kerkelijke gezindten met aantallen zielen, gemeenten, kerken en kerkelijke leraren en de door de wereldlijke overheid uitgekeerde subsidies, 1809, 1814
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2668Aartspriesters Hollandse Zending - Archief van de vice-superior, Visitatieverslag van het aartspriesterschap Salland-Drente, 1838
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2669Aartspriesters Hollandse Zending - Archief van de vice-superior, Visitatieverslag van het aartspriesterschap Salland-Drente, tevens van het aartspriesterschap Groningen, 1844
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2670Aartspriesters Hollandse Zending - Archief van de vice-superior, Jaarlijkse overzichten van de staties van de aartspriesterschappen Salland-Drente en Groningen met opgaaf van de aantallen zielen, communicanten, dopelingen enz, 1844-1848
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2678Aartspriesters Hollandse Zending - Archief van de vice-superior, Archief van de vice-superior,Register van de staties en de dienstdoende geestelijken in de aartspriesterschappen Utrecht, Gelderland, Friesland, Salland-Drente, Twente en Groningen en in het Zeeuwse gedeelte van het bisdom Gent, aangelegd door Johannes Mesker, secretaris van de vice-superior Antonucci, (ca. 1831), bijgehouden tot 1847
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2742Aartspriesters Hollandse Zending - Archief van de vice-superior, Staat van staties bediend door regulieren, waarvan met toestemming van de regering tussen 1814 en 1841 de kerkgebouwen zijn vernieuwd of verbouwd, met opgaaf van de verstrekte subsidies, (ca. 1841)
Utrechts Archief, NL-UtHUA_16_2743Aartspriesters Hollandse Zending - Archief van de vice-superior, Samenvattend overzicht van nieuw opgerichte staties in de Hollandse Zending en de apostolische vicariaten van s-Hertogenbosch en Breda met de totaalbedragen aan subsidies door de regering over de jaren 1814- 1841, (ca. 1841)
Utrechts Archief, NL-UtHUA_449_873_0372Aartsbisdom Utrecht - correspondentie met de parochie Avereest 1853-1909
Utrechts Archief, NL-UtHUA_449_873_0265Aartsbisdom Utrecht - correspondentie met de parochie Avereest 1896-1923
Utrechts Archief, NL-UtHUA_449_873_0250Aartsbisdom Utrecht - correspondentie met de parochie Avereest 1901-1939
Utrechts Archief, NL-UtHUA_449_873_0002Aartsbisdom Utrecht - correspondentie met de parochie Avereest 1927-1965
Utrechts Archief, NL-UtHUA_449_1093Aartsbisdom Utrecht - correspondentie met de parochie Ommerschans 1853-1909
Utrechts Archief, NL-UtHUA_449_1093_0085Aartsbisdom Utrecht - correspondentie met de parochie St. Brigitta Ommen 1857-1935
Utrechts Archief, NL-UtHUA_449_1471Aartsbisdom Utrecht - stukken betreffende religieuzen - Tilburg, dochters van OLV 1853-1867
Utrechts Archief, NL-UtHUA_449_1715Aartsbisdom Utrecht - verslagen vanwege de visitatie der parochies, opgemaakt door de parochiebesturen - dekanaat Zwolle - Avereest en Ommerschans 1885-1890


Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0025.1_1920Kaarten van Provinciale Waterstaat
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0157_029Marken in Overijssel - Markeboek Arrien 1549-1819
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0157.1Kaarten in de Marken van Overijssel
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0263Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG), handschriftenverzameling, twee prenten van de Ommerschans
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0343.1_022R.K. St Stephanus parochie Hasselt - dopen 1811-1820
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_009R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Notulen van het kerkbestuur 1855-1892
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_010R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Notulen van het kerkbestuur 1893-1929
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_012R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Akte van oprichting van de parochie door aartsbisschop J. Zwijssen, 1855
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_013R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Akte van J.H. van Royen te Zwolle verklarende geen bezwaar te hebben tegen verkoop door F. Ramers van een stuk land aan het Kerk bestuur, 1865
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_014R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Register van uitgegeven begraafplaatsen op de Katholieke begraafplaats te Avereest. Afschrift, 1897-1939
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_015R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Akten van verhuur van delen van het kerkhuis aan Jacob Gras, Jacobus Tromp en Hermanus Bernardus Scholte door het Kerkbestuur, 1899-1900
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_016R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Taxatierapport door H. Haverkort, F.W. Hakkert en M. Meijerink van een schoolgebouw, terrein en schoolmeubelen te Avereest, 1921
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_017R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Blauwdruk van het plan tot verbouwing van de R.K. school te Avereest, 1921
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_17AR.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Notitie van H. Campman, pastoor, betreffende een na te laten erfenis aan de kerk door wed. Nicolaas Anbergen, 1920
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_018R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Lijst van erfpachten en fundaties, 1921
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_019R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Besluit van de aartsbisschop op een rekest van het kerkbestuur om goedkeuring van een legaat van wijlen Theodora van der Most. Met bijlagen, 1928
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_020R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Stukken betreffende schenkingen aan de kerk, 1933-1964 - Hermina Beukeveld
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_021R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Stukken betreffende schenkingen aan de kerk, 1933-1964 - Mevr. wed. J. Minke-Nieuwenhuis
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_023R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Stukken betreffende schenkingen aan de kerk, 1933-1964 - Albertus Gullink
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_024R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Stukken betreffende schenkingen aan de kerk, 1933-1964 - L. de Waes
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_025R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Stukken betreffende schenkingen aan de kerk, 1933-1964 - J. te Doensma
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_026R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Stukken betreffende schenkingen aan de kerk, 1933-1964 - A.L. Akkerman
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_027R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Stukken betreffende schenkingen aan de kerk, 1933-1964 - Mej. A. Weering
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_028R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Rekening van uitvaartdiensten en huwelijksmissen, 1936
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_033R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Stukken betreffende de kwestie van het erfpachtrecht van het perceel Langewijk 176 te Dedemsvaart, 1964
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_034R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Machtigingen van de aartsbisschop voor diverse aangelegenheden van het kerkbestuur, 1895- 1958
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_035R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Aanslagen van belastbare opbrengsten van ongebouwde eigendommen door de Burgemeester van Avereest aan de R.K. gemeente van Dedemsvaart Met dubbel en bijlage, 1889
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_036R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Polissen van brandverzekeringen van het kerkbestuur door de "Overijsselsche van 1809" Onderlingen brandwaarborg maatschappij te Zwolle, 1959
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_037R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Armenbestuur, notulen, 1872-1895
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_038R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Armenbestuur, notulen, 1895-1904
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_039R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Armenbestuur, notulen, 1905-1922
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_040R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Armenbestuur, notulen, 1922-1932
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_041R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Armenbestuur, notulen, 1932-1938
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_046R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Kasboeken van het armenbestuur, 1871-1897
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_047R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Kasboeken van het armenbestuur, 1897-1927
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_048R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Kasboeken van het armenbestuur, 1928-1936
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_049R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Concept kasboeken van het armenbestuur, 1906-1909
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_050R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Concept kasboeken van het armenbestuur, 1909-1912
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_051R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Concept kasboeken van het armenbestuur, 1914-1920
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_052R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Concept kasboeken van het armenbestuur, 1920-1927
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_053R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Concept kasboeken van het armenbestuur, 1927-1929
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_054R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Concept kasboeken van het armenbestuur, 1929-1931
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_055R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Concept kasboeken van het armenbestuur, 1931-1935
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_056R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - documentatie, Artikel uit de Dedemvaartsche Courant betreffende grondverkoop in het Reestgebied, 1971
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403_057R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - documentatie, Geschiedenis van het oude kerkje van Avereest, z.d.
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_009R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - begrotingen 1965, 1969, 1973, 1974, 1976, 1978
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_018R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Stukken betreffende fundaties en misintenties voor het lezen van H. Missen, 1862-1995
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_024R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Register van notulen van vergaderingen van het bestuur en de leden van de Katholieke Vrouwengemeenschap, afdeling Dedemsvaart, 1927 - 1941
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_027R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Stichting Woningbouw de Voorzorg te Dedemsvaart - Agenda-s, notulen van en bijlagen bij vergaderingen van het bestuur en de Raad van Toezicht, 1962 - 1969
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_028R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Stukken betreffende de verhuur en latere verkoop van het St. Vitusgebouw, gelegen aan de Langewijk nr. 180, aan J.A. Wolf, 1971, 1987
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_034R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Stukken betreffende een beschrijving van de grenzen van de parochie, 1972
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_035R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Stukken betreffende het vernieuwen van de leien dakbedekking en de dakgoten van het kerkgebouw, 1971
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_036R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Inventarissen van de ontroerende en roerende goederen van de parochie St. Vitus, met polissen van verzekerde bezittingen, 1934, 1939, 1943, 1955, 1962, 1972
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_038R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van leden van het kerkbestuur, 1921-1952, 1966, 1971, 1973, 1974, 1977, 1978, 1997-2009
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_039R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Stukken betreffende het toekennen van de pauselijke onderscheiding "Ecclesia et Pontifice" aan mw. G.W.M. Kappers-Melenhorst, 1970
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_040R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Stukken betreffende de aanvaarding van een schenking van een woonhuis met schuur, garage, erf en tuin, staande aan de Langewijk nr. 190 te Dedemsvaart, afkomstig van mw. A.J.M. Trip - Beccari, retroactum uit 1946, 1970, 1971
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_042R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Notariële akte van schuldbekentenis onder hypotheekstelling van een woonhuis met schuur, erf en tuin, gelegen aan de Langewijk nr. 176 te Dedemsvaart, ten gunste van H.A. Scholte, 1968
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_043R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Inventarissen van de ontroerende en roerende goederen van het parochieel Armbestuur, 1900, 1903, 1911, 1927, 1936 - 1938, 1941
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_045R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Rekening en verantwoording van het parochieel Armbestuur, 1905, 1909, 1937, 1938, 1943, 1948 - 1967
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_079R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Ontwerpen van beelden van St. Vitus en het H. Hart van Jezus, vervaardigd door H. Brouwer van het Atelier voor Kerkelijke Kunst, [20ste eeuw]
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_080R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Tekening van de indeling van graven op de bestaande en uitgebreide begraafplaats, 1977
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_081R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Reglement van de R.K. bijzondere begraafplaats te Avereest, 1944
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_083R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Besluiten van het bestuur van de Diocesane St. Gregorius Vereniging tot het toekennen van de eremedaille St. Gregorius in zilver of goud aan leden van het koor, 1994-2001, 2009, 2010
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_084R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Statistische gegevens van het aantal kerkgangers, parochianen, priesters et, 1978-2002
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_086R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Register van ontvangsten en uitgaven betreffende de bouw van een r.k. school te Avereest, als mede betreffende fundaties, lijfrentes en hypotheken, 1912 - 1956
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_087R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Verslag van de bouw, opening en exploitatie van het r.k. verenigingsgebouw, St. Vitus, 1919 - 1923
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_091R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Instructie voor de conciërge-koster, 1920
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_092R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Beheer van bezittingen - Inventaris van voorwerpen onder verzorging en bewaring van de pastoor, 1930
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_093R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Overeenkomst van verpachting van een perceel weiland, genaamd de Reestenlanden, door H. Kosse, doorslag, met bijlage, 1942
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_094R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Notariële akte van verhuur van een winkelpand annex woonhuis, staande aan de Langewijk 174 te Dedemsvaart, aan G.A. Koerhuis, afschrift, 1977
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_095R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Notariële akte van oprichting van de Stichting St. Elisabeth-s Vereniging te Dedemsvaart, ca. 1958
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_097R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Notariële akte van schenking door mej. B.M.M. Scholten van een hypothecaire vordering op een woonhuis en schuur, staande aan de Langewijk 176 te Dedemsvaart, afschriften, met bijlagen, 1962
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_098R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Notariële akte van oprichting van de stichting Opbouwwerk Katholiek N.O. Overijssel, met bijlagen, afschrift, 1955
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_100R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Notariële akte van verkoop van een dubbel woonhuis met erf en schuur, bouw- en grasland, staande aan de Langewijk te Dedemsvaart, aan G.J. Tromp, uittreksel, 1931
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_101R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Brief, waarin notaris J.Th. H. Minke te Zwolle verklaart een bedrag van 250 gulden uit de nalatenschap van wijlen mej. G.M.P. Jacobs te hebben overgemaakt aan het kerkbestuur, met bijlage, 1962
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_102R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Notariële akte van verkoop onder hypothecair verband van een woonhuis met erf en tuin, staande aan de Langewijk te Dedemsvaart, aan W. Heerschap, met bijlagen, 1933
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_103R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Staat van door Oorlogsgravenstichting te s-Gravenhage geregistreerde graven van G.W. van Dijk, A.B.A. Rijkers en H.G.J. Jansen, die begraven liggen op de R.K. begraafplaats te Dedemsvaart, met bijlage, 1955
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_104R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Notariële akte van rectificatie van de verkoop van een strook grond, westelijk gelegen langs de volle lengte van het huis van H.A. Scholte, staande aan de Langewijk 176 te Dedemsvaart, met bijlage, 1971, 1972
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_105R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Rapport vervaardigd door H. Bakker te Ommen, van de taxatie van een woonhuis, staande aan de Langewijk nr. 167 te Dedemsvaart, 1969
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_106R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Testament, verleden voor notaris J.A. Berendsen te Avereest, van P.M. Scholten, echtgenote van G.J.M. Trip, waarin een bedrag van 5000 gulden voor het lezen van H. Missen gedurende 50 jaar aan het kerkbestuur wordt gelegateerd, uittreksel, 1918
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_107R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Stukken betreffende een onderzoek naar het eigendom van kadastrale percelen van de parochie, 1981
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_108R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Testament, verleden voor notaris B.H. Kelder te Dedemsvaart, van H. Beukeveld, weduwe van N. Anbergen te Dedemsvaart, waarin een woonhuis met erf, schuur en werkplaats, staande aan de Kalkwijk te Avereest, aan het kerkbestuur wordt gelegateerd, met bijalgen, 1927
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_109R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Stukken betreffende de financiering van het onderhoud van het graf van A.J.M. Trip - Beccari, 1975
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_110R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Overeenkomst van verhuur van een huis met erf en tuin, staande aan de Langewijk te Dedemsvaart, aan E.J. Koerhuis, slager te Dedemsvaart, 1937
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_111R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Overeenkomsten van schuldbekentenis door E.J. Koerhuis ten gunste van het arm- en kerkbestuur, 1937, 1941
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_112R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Stukken betreffende de bouw van een orgel en de koop van een piano, 1984 -1986
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_113R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Offerte door K.H. Hagels, orgelmaker te Dedemsvaart, betreffende de restauratie van het Maarschalkerweerd-orgel in de kerk, 1987
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_124R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Oorkonde van de eerste steenlegging van de verbouwing van het kerkgebouw, 1929
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_125R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Tabellarisch kasboek 1936-1959
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_126R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Tabellarisch kasboek 1960-1973
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_127R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - mededelingenblad 1968, dec. 22 - 1971, jan. 17
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_132R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Misintenties en Zondagse mededelingen 1953-1958
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_133R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Misintenties en Zondagse mededelingen, 1927-1929
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_134R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Misintenties en Zondagse mededelingen, 1930-1931
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_135R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Financiën - Kasboeken van ontvangsten en uitgaven, 1927-1935
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_136R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Financiën - Kasboek van ontvangsten en uitgaven 1941-1950
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_137R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Financiën - Kasboek van ontvangsten en uitgaven 1935-1940
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_138R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Register bevattende een reglement voor de R.K. bijzondere begraafplaats te Avereest, een reglement voor de grafmaker en verklaringen betreffende de aankoop van graven, met verleningen, 1879 - 1973
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_139R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Register van begraven parochianen op het nieuwe gedeelte van de begraafplaats, 20ste eeuw
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_140R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - notulen van het parochiebestuur 1929-1952, 1968-1974
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_141R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Registrum Memoriale - register bevattende aantekeningen betreffende de stichting van de parochie, over weldoeners, pastoors en kapelaans, fundaties, broederschappen, communicanten, bezoeken van bisschoppen en ander bijzondere gebeurtenissen, met foto-s en krantenknispels, 1927-1973
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_143R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Misintenties en Zondagse mededelingen, 1947-1953
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_144R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Misintenties en Zondagse mededelingen, 1966-1968
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_147R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Foto-s van het Hoofdaltaar, het St. Jozefaltaar en het Maria-altaar, voor de verbouwing in 1929
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_148R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Stukken betreffende de organisatie en viering van het 150-jarig bestaan van de parochie, 1970
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_149R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Stukken betreffende het toekennen van een duurtetoeslag aan de -pastoor op grond van gestegen kosten van levensonderhoud, 1918 - 1920, 1930, 1942
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_150R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Reglement voor de werkzaamheden van de Kerk-agent, doorslag, 1945
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_151R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Lijkrede, uitgesproken bij de begrafenis van pastoor A.J. Swarte, 1953
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_152R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Besluit tot benoeming van pastoor W.A. Mensink tot geestelijk adviseur van de RK. Vrouwengemeenschap, afd. Dedemsvaart, 1955
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_153R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Tekeningen van het vergroten van het zangkoor in de kerk, [20ste eeuw]
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_155R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Stukken betreffende de financiëring van de verbouw van de kerk, 1929, 1930
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_156R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Stukken betreffende het verbouwen en vergroten van de pastorie, met bouwtekeningen, 1953
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_157R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Stukken betreffende de reparatie en restauratie van het Maarschalkerweerd-orgel, 1931, 1040, 1963, 1964
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_160R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Bijlage bij de akte van benoeming van mej. E.R.M. Schrijver te Lutten tot hoofdleidster van de kleuterschool, 1958
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_161R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Lijst van leerlingen voor de kleuterschool, [ca. 1955/1956]
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_162R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Brief betreffende de benoeming van J. Gras tot koster, 1956
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_163R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Brieven van het R.K. Kerkbestuur te Avereest aan de Aartsbisschop van Utrecht betreffende het goedkeuren van de benoeming van, door het Kerkbestuur gekozen, kerkmeesters, 1921 - 1922, 1924, 1926, 1930, 1936 - 1938, 1940, 1945 - 1946, 1948, 1950, 1952, 1966
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_164R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Besluiten tot benoeming en ontslag van armmeesters, 1922 - 1953
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_165R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Tekening van de kleine kapel op de begraafplaats, 1932
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_166R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Detailtekening van de wanden en de preekstoel in de kerk, [20ste eeuw]
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_170R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Overzicht van fundaties, 1918-1955
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_172R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Brief, waarin A. Koehorst verklaart de functie van dirigent van het kerkkoor niet langer te willen uitoefenen, 1966
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_173R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Brieven van W. Mengelberg te Zeist betreffende de aanschafkosten voor de ramen in het priesterkoor, 1963
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_174R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - De parochie Avereest, publicatie over de geschiedenis van de parochie te Avereest, samengesteld door pastoor A.L. Akkerman, 1930
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_175R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Brief van het kerkbestuur aan de Aartsbisschop houdende het verzoek om instemming te verlenen aan de bouw van het parochiehuis met aangebouwde woning, doorslag, 1957
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_176R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Briefwisseling met notaris J.P.C. Boodt te Hardenberg inzake het afzien van het recht van eerste koop van het pand Langewijk 188 te Dedemsvaart, bewoond geweest door mw. H. Tromp - van Oostrum, weduwe van G.J. Tromp, 1968
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_177R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Machtiging tot aanvaarding van 1000 gulden van mej. Th. M. Minke te Lent ten behoeve van het onderhoud van de grafmonumenten van haar ouders, haar broer en haarzelf op de begraafplaats te Avereest, 1931
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_178R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Brief van pastoor W.A. Mentink aan Bernardus Kardinaal Alfrink houdende een verzoek om advies inzake het verlangen tot een avondmis op in één van de woonhuizen van medewerkers van het gesticht Rijksasiel voor Psychopaten te Balkbrug, 1962
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_179R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Ingekomen machtigingen van de aartsbisschop ten behoeve van herstellingen aan kerkelijke gebouwen, het plaatsen van een nieuw uurwerk in de toren en de aanvaarding van het hoofdaltaar, 1916, 1927, 1932, 1933, 1937, 1940 - 1942
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_180R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Notitie over een gedenksteen, ingemetseld in het viaduct over de provinciale weg bij Katingerveld betreffende de eerste steen legging in 1868 van de kerk te Ommerschans door pastor W.H. Veeling
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0403.1_181R.K. St Vitus parochie Dedemsvaart (Avereest) - Foto-s van het interieur en het exterieur van kerk en pastorie, 1941, 1954, 1986
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0447_601Rooms-Katholiek Dekenaat Zwolle - Archiefzaken betreffende de parochie Avereest
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_0700Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen, kaart Ommerschans
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_1420_012R.K. St Willibrordus parochie Vilsteren - trouw 1790-1845
Collectie Overijssel, NL-ZlHCO_1420_012R.K. St Willibrordus parochie Vilsteren - dopen 1790-1845
IISG, NL-AsdIISG_PM6176_001nieuws- en advertentieblad De turf- en steenindustrie
IISG, NL-AsdIISG_PM6181_001nieuws- en advertentieblad De Heidebloem (1882)
bonmama, Bonmama_1839_001receptenboek bakker J.L. Rijnhart - Dedemsvaart 1839
bonmama, Bonmama_1919_001notulenboek R.K. Bouwbond St. Joseph Dedemsvaart 1919-1927
bonmama, Bonmama_1937_001Poezie Album Agnes Aleida Pijfers
bonmama, Bonmama_1938_001notulenboek R.K. Bouwbond St. Joseph Dedemsvaart 1938-1958
bonmama, Bonmama_1941_001memoires Reinier van Nispen (1822-1909) en Johan Coenraad Berk (1862-1942)
bonmama, Bonmama_1959_001notulenboek R.K. Bouwbond St. Joseph Dedemsvaart 1959-1976
Uw vragen, opmerkingen en correctie kunt U kwijt op het reactieformulier