Welkom bij het centrale zoekscherm voor de bronbestanden van Bonmama.nl!

Hier zoekt U in één keer door alle beschikbare bronnen. De personen in de databases worden door middel van het Historisch Burger Service Nummer HBSN gekoppeld aan de Genealogische Database Avereest, waardoor nadere genealogische gegevens en relaties van deze persoon kunnen worden ingezien.

Bij veel bronnen kunnen de afbeeldingen van de bron direct worden opgeroepen. Bij de actes van de Burgerlijke Stand worden de scans op Familysearch.org direct in beeld gebracht (inclusief de huwelijksbijlagen)

uitleg van de zoekvelden


De volgende bronnen zijn thans doorzoekbaar via deze centrale zoekfunctie:


volkstelling 1748 Schoutambt Ommen-Den Ham, buurtschap Overreest (scans en transcripties).
dopen N.H. gemeente Oud-Avereest 1757-1811 (scans en transcripties). De overige doopboeken zijn verloren gegaan.
trouwen N.H. gemeente Oud-Avereest 1757-1802 (scans en transcripties). De overige trouwboeken zijn verloren gegaan.
Inwonerslijst van de buurtschap Avereest, Schoutambt Ommen, 1811 (scans en transcripties)
Lijst van bewoners van de delen van Ambt Ommen en Ambt Hardenberg die in 1837 bij Avereest zijn gevoegd (scans en transcripties).
Kadasterfiliatie Avereest 1832-1865 (database reconstructie register 71).
Kadastrale legger van Avereest, 1832-1965 (scans staan op website).
Belastingkohieren Hoofdelijke Omslag Avereest, 1853-1856, 1871-1873, 1880, 1890, 1919. Scans staan op website, wordt momenteel ontsloten.
Belastingkohier Aanleg Straatverlichting Avereest, 1901 (scans en transcripties).
Repertoria van Notarissen in Noord-Oost Overijssel van de volgende notarissen:
    Avereest en Nieuwleusen 1823-1827 Nilant (scans)
    Avereest en Nieuwleusen 1838-1870 van Dedem (scans)
    Avereest 1861-1864 Fabius (scans)
    Avereest 1864-1898 Meesters (scans)
    Avereest 1898-1919 Berendsen (scans)
    Avereest 1920-1935 Kelder (scans)
    Ommen 1811-1812 De Quaij (scans)
    Ommen 1812-1832 J. Amama Chevallerau (scans)
    Ommen 1833-1848 W. Chevallereau (scans)
    Hardenberg 1811-1812 Crull (scans)
    Hardenberg 1812-1840 van Riemsdijk (scans)
    Hasselt 1812 Tijl (scans)
    Hasselt 1812-1837 C.J. Freislich (scans)
    Zwolle 1832-1838 R.S. van der Gronden (scans)
Bevolkingsregister Avereest, 1850-1859 (scans en transcripties).
Bevolkingsregister Avereest, 1860-1869 (scans en transcripties). Is ontsloten door bezoekers aan deze website.
Bevolkingsregister Avereest, 1870-1879 (scans en transcripties).
Bevolkingsregister Avereest, 1880-1889 (scans en transcripties). Is ontsloten door bezoekers aan deze website.
Bevolkingsregister Avereest, 1890-1899 (scans staan op website). Wordt ontsloten door bezoekers aan deze website.
Bevolkingsregister Avereest, 1900-1909 (scans staan op website). Wordt ontsloten door bezoekers aan deze website.
Bevolkingsregister Avereest, 1910-1920 (scans en transcripties).
Bevolkingsregister Avereest, 1920-1939 (scans staan op website). Wordt ontsloten door bezoekers aan deze website.
Bouwvergunningen Avereest, 1903-1960 (scans met beknopte informatie staan op website).
Grafstenen van algemene begraafplaats De Mulderij Dedemsvaart, oude gedeelte, 1840-1995 (met afbeeldingen).
Grafstenen van algemene begraafplaats Het Achterveld Dedemsvaart (inventarisatie 2008, voor de ruiming) 1900-2008 (met afbeeldingen).
Grafstenen van R.K. begraafplaats Dedemsvaart (inventarisatie 2008) 1844-2008 (met afbeeldingen).

Burgerlijke Stand Avereest:
geboortes 1819-1915; actes 1819-1912 volledig ontsloten (incl. getuigen); geboren en ouders 1819-1905 volledig gekoppeld door HBSN; actes tevens opvraagbaar op jaar en actenummer
huwelijken 1819-1940; actes 1819-1926 volledig ontsloten (incl. getuigen); actes 1927-1932 alleen gehuwden en ouders ontsloten; actes 1933-1939 alleen gehuwden ontsloten; actes 1819-1926 gehuwden en ouders volledig gekoppeld door HBSN; actes tevens opvraagbaar op jaar en actenummer
overlijdens 1819-1965; actes 1819-1945 volledig ontsloten (incl. getuigen); actes 1946-1960 alleen overledene en ouders ontslotem; 1819-1945 overledenen en ouders volledig gekoppeld door HBSN; actes tevens opvraagbaar op jaar en actenummer

Burgerlijke Stand Hardenberg (1811-1818):
geboortes ontsloten op naam geborene. Actes tevens opvraagbaar op jaar en actenummer
huwelijken ontsloten op namen gehuwden. Actes tevens opvraagbaar op jaar en actenummer
overlijdens ontsloten op naam overledene. Actes tevens opvraagbaar op jaar en actenummer

Burgerlijke Stand Ambt Hardenberg (1819-1941):
geboortes 1819-1901 ontsloten op namen geborene en ouders. Actes 1901-1912 opvraagbaar op jaar en actenummer
huwelijken 1819-1909 ontsloten op namen gehuwden. Actes 1910-1932 opvraagbaar op jaar en actenummer
overlijdens 1819-1941 ontsloten op naam overledene. Actes tevens opvraagbaar op jaar en actenummer

Burgerlijke Stand Stad Hardenberg (1819-1941):
geboortes 1819-1902 ontsloten op naam geborene. Actes 1902-1912 opvraagbaar op jaar en actenummer
huwelijken 1819-1880 ontsloten op namen gehuwden. Actes 1881-1932 opvraagbaar op jaar en actenummer
overlijdens 1819-1941 ontsloten op naam overledene. Actes tevens opvraagbaar op jaar en actenummer

Burgerlijke Stand Hardenberg (vanaf 1941):
overlijdens 1941-1952 actes opvraagbaar op jaar en actenummer

Burgerlijke Stand Gramsbergen:
geboortes 1811-1902 ontsloten op naam geborene. Actes 1903-1912 opvraagbaar op jaar en actenummer
huwelijken 1811-1911 ontsloten op namen gehuwden. Actes 1912-1932 opvraagbaar op jaar en actenummer
overlijdens 1811-1945 ontsloten op naam overledene. Actes 1946-1952 opvraagbaar op jaar en actenummer

Burgerlijke Stand Ommen (1811-1818 en vanaf 1924):
geboortes 1811-1818 volledig ontsloten (incl. getuigen). Actes tevens opvraagbaar op jaar en actenummer
huwelijken 1811-1818 en 1824-1832 ontsloten op namen gehuwden en ouders. Actes 1933-1938 opvraagbaar op jaar en actenummer
overlijdens actes 1811-1818 en 1924-1960 ontsloten op namen overleden, ouders en partners. Actes tevens opvraagbaar op jaar en actenummer

Burgerlijke Stand Ambt Ommen (1819-1923):
geboortes 1819-1836 volledig ontsloten (incl. getuigen). Actes 1837-1912 opvraagbaar op jaar en actenummer
huwelijken 1819-1923 ontsloten op namen gehuwden en ouders. Actes tevens opvraagbaar op jaar en actenummer
overlijdens actes 1819-1923 ontsloten op namen overleden, ouders en partners. Actes tevens opvraagbaar op jaar en actenummer

Burgerlijke Stand Stad Ommen (1819-1923):
geboortes Ommerschans volledig ontsloten. Actes 1819-1912 opvraagbaar op jaar en actenummer
huwelijken 1819-1923 ontsloten op namen gehuwden en ouders. Actes tevens opvraagbaar op jaar en actenummer
overlijdens 1819-1923 ontsloten op namen overleden, ouders en partners. Actes tevens opvraagbaar op jaar en actenummer

Naamsgegevens van de actes van Hardenberg en Gramsbergen zijn beschikbaar gesteld door de Historische Vereniging Hardenberg e.o.
Naamsgegevens van de huwelijks- en overlijdensactes van Ommen zijn beschikbaar gesteld door het Historisch Centrum Overijssel

Ommerschans (1819-1892):
kolonisten Ommerschans 1822-1825, Drents Archief toeg. 0186 inv.nr. 1443, volledig ontsloten en personen gekoppeld aan GDA
kolonisten Ommerschans 1825-1828, Drents Archief toeg. 0186 inv.nr. 1444-1445, in bewerking
hoevenaars Ommerschans 1822-1827, Drents Archief toeg. 0186 inv.nr. 1579, volledig ontsloten en personen gekoppeld aan GDA
hoevenaars Ommerschans 1825-1831, Drents Archief toeg. 0186 inv.nr. 1580, volledig ontsloten en personen gekoppeld aan GDA
hoevenaars Ommerschans 1832-1835, Drents Archief toeg. 0186 inv.nr. 1584, volledig ontsloten en personen gekoppeld aan GDA
hoevenaars Ommerschans 1836-1847, Drents Archief toeg. 0186 inv.nr. 1580, volledig ontsloten en personen gekoppeld aan GDA
ambtenaren Ommerschans 1840, Archief Bestuursdienst Ommen-Hardenberg toeg. 0501 inv.nr. 61, volledig ontsloten en personen gekoppeld aan GDA
hoevenaars Ommerschans 1848-1859, Drents Archief toeg. 0186 inv.nr. 1583, volledig ontsloten en personen gekoppeld aan GDA
ambtenaren Ommerschans 1850, Archief Bestuursdienst Ommen-Hardenberg toeg. 0501 inv.nr. 61, gedeeltelijk ontsloten
ambtenaren Ommerschans 1860, Archief Bestuursdienst Ommen-Hardenberg toeg. 0501 inv.nr. 61, gedeeltelijk ontsloten
ambtenaren Ommerschans 1870, Archief Bestuursdienst Ommen-Hardenberg toeg. 0501 inv.nr. 61, gedeeltelijk ontsloten
ambtenaren Ommerschans 1880, Archief Bestuursdienst Ommen-Hardenberg toeg. 0501 inv.nr. 61, gedeeltelijk ontsloten
ambtenaren Ommerschans 1890, Archief Bestuursdienst Ommen-Hardenberg toeg. 0501 inv.nr. 61, gedeeltelijk ontsloten
Uw vragen, opmerkingen en correctie kunt U kwijt op het reactieformulier

Tevreden over uw zoekresultaten op Bonmama? Ontsluit dan even een bladzijde van een bevolkingsregister 1900-1909!

Vele handen maken licht werk! Het bevolkingsregister van Avereest van 1900-1909 heeft 2.294 bladzijden met daarop de gegevens van 21.755 personen in 3.933 gezinnen. Deze zijn gefotografeerd en online gezet op Bonmama. Besteed 5 minuten van uw tijd om even een bladzijde te ontsluiten, dan is ook deze bron doorzoekbaar voor iedereen. Benieuwd hoe dat werkt?