document nr: NL-HaNA_2.07.01.07_048_0001_001              record nr:      

Archief: Nationaal Archief Den Haag   Bron: Departement voor de Roomsch Katholieke Eredienst   
datum: 5 FEB 1819        plaats een opmerking
Titel: begeleidende brief bij het terugzenden van de plans voor de bouw van de R.C. kerk en Pastorie in de nieuwe Colonie in het Arrier- en Stegerenveld

5 FEB 1819 W.J. van Dedem tot den Berg (HBSN 39159)
5 FEB 1819 Sandberg (HBSN 111010), van beroep lid 2e kamer, deze stukken zijn 9 FEB 1819 aan hem overgedragen