document nr: NL-UtHUA_16_2118_0001              record nr:      

Archief: Utrechts Archief   Bron: Aartspriesters Hollandse Zending - Salland - Drenthe - Ingekomen brieven afkomstig van pastoors en kapelaans, 1837- 1839   
datum: 18 JUL 1837        plaats een opmerking
Titel:
18 JUL 1837 A.B.A. Schaepman, van beroep pastoor, woonachtig te Schokland