document nr: NL-UtHUA_16_2124_0001              record nr:      

Archief: Utrechts Archief   Bron: Aartspriesters Hollandse Zending - Salland - Drenthe - Ingekomen brieven afkomstig van pastoors en kapelaans, 1846   
datum: 2 JAN 1846        plaats een opmerking
Titel:
2 JAN 1846 H.A. Nieuwentap (HBSN 16248), van beroep pastoor, woonachtig te Kampen