document nr: NL-UtHUA_16_2134_0001              record nr:      

Archief: Utrechts Archief   Bron: Aartspriesters Hollandse Zending - Salland - Drenthe - Registers van uitgegane brieven aan pastoors en kapelaans, 1852-1865   
datum: 1852        plaats een opmerking
Titel: