document nr: NL-UtHUA_16_2137_0001              record nr:      

Archief: Utrechts Archief   Bron: Aartspriesters Hollandse Zending - Salland - Drenthe - Registers van uitgegane brieven aan pastoors en kapelaans, 1844-1846   
datum: 1844        plaats een opmerking
Titel: