document nr: NL-UtHUA_16_2138_0001              record nr:      

Archief: Utrechts Archief   Bron: Aartspriesters Hollandse Zending - Salland - Drenthe - Registers van uitgegane brieven aan pastoors en kapelaans, 1847-1853   
datum: 1847        plaats een opmerking
Titel: