document nr: NL-UtHUA_16_2155_0001              record nr:      

Archief: Utrechts Archief   Bron: Aartspriesters Hollandse Zending - Jaarstaten van het aantal zielen, paschanten, eerste communicanten, dopelingen, huwelijken, personen die het H. Oliesel ontvangen hebben, overledenen, bekeerlingen en van de bijdragen voor de Broederschap van de H. Geest van de staties van het distrikt Salland-Drente, 1828, 1838-1853   
datum: 1828        plaats een opmerking
Titel: