document nr: NL-UtHUA_16_2178_001_001              record nr:      

Archief: Utrechts Archief   Bron: Aartspriesters Hollandse Zending, Archief van de aartspriester van Salland-Drente, toezicht op de statie Avereest, Ingekomen brieven, 1834-1836   
datum: 13 FEB 1834        plaats een opmerking
Titel: opgave van bezittingen en inkomsten R.K. kerk Avereest

13 FEB 1834 B.L. Nieuwentap (HBSN 16247), van beroep pastoor, woonachtig te Dedemsvaart