document nr: NL-UtHUA_16_2179_001_001              record nr:      

Archief: Utrechts Archief   Bron: Aartspriesters Hollandse Zending, Archief van de aartspriester van Salland-Drente, toezicht op de statie Avereest, Lijsten van roerende en onroerende goederen en waardepapieren, 1834, 1838, 1844   
datum: 23 JAN 1832        plaats een opmerking
Titel: inventaris R.C. kerk en pastorie te Dedemsvaart

23 JAN 1832 B.L. Nieuwentap (HBSN 16247), van beroep pastoor, woonachtig te Dedemsvaart
23 JAN 1832 Berend Rovers (HBSN 2659), van beroep kerkmeester, woonachtig te Dedemsvaart
23 JAN 1832 H. Agtermeier (HBSN 35677), van beroep kerkmeester, woonachtig te Dedemsvaart