document nr: NL-UtHUA_16_2181_001_001              record nr:      

Archief: Utrechts Archief   Bron: Aartspriesters Hollandse Zending, Archief van de aartspriester van Salland-Drente, toezicht op de statie Avereest, Kasboek van de pastorie, 1819   
datum: 1819        plaats een opmerking
Titel: memorieboekje van de ontvang en uitgaven voor de Pastorij van Avereest

transcriptie:
Memorie Boekje van Ontvang en Uitgaven van Pastorij van Avereest.