document nr: NL-UtHUA_16_2182_001_001              record nr:      

Archief: Utrechts Archief   Bron: Aartspriesters Hollandse Zending, Archief van de aartspriester van Salland-Drente, toezicht op de statie Avereest, Kwitanties van het kerkbestuur voor de aartspriester wegens ontvangen gelden ten behoeve van de pastoriegoederen, 1825-1830   
datum: 15 APR 1825        plaats een opmerking
Titel: kwitantie voor het verkrijgen van 80 gulden voor het in order brengen van de gronden rond de R.C. kerk en pastorie te Avereest

15 APR 1825 de heer Muller (HBSN 119273), van beroep aartspriester, woonachtig te Zwolle
15 APR 1825 B.L. Nieuwentap (HBSN 16247), van beroep pastoor, woonachtig te Dedemsvaart