document nr: NL-UtHUA_16_2183_001_001              record nr:      

Archief: Utrechts Archief   Bron: Aartspriesters Hollandse Zending, Archief van de aartspriester van Salland-Drente, toezicht op de statie Avereest, Bestek en voorwaarden voor de verbouwing van het kerkgebouw aan de Dedemsvaart, 1833   
datum: 31 JUL 1833        plaats een opmerking
Titel: Bestek en Conditien voor het uitbreiden en herstellen van de R.C. kerk en pastorij aan de Dedemsvaart

transcriptie:
bestek en voorwaarden naar welke Heeren kerkbestuurderen der Roomsch Catholijke gemeente aan de Dedemsvaart in de gemeente Ambt Ommen, provincie Overijssel, voornemens zijn aantebesteden:
Het vergrooten, benevens eenige Reparatien van het kerkgebouw van voornoemde kerkelijke gemeente

Art. 1

De Maat in dit bestel is bepaald in de Nederlandsche El met haare onderdeelen

Art.2

Het uitgraven der fondamenten tot op de vaste bodem, als ook het uitgraven der veen enz: in de kerk, het weder aanvullen en aanstampen van het zand, benevens den aan- en bijvoer van al het benodigde zand, zoowel tot menging der metselspetie, als tot alle aanvulling en aanhooging blijft voor rekening van Heeren Uitbestederen, die dit alles op den vereisten tijd, zonder hinder of oponthoud voor den Aannemer zullen doen verrigten.

Art.3

De Aannemer zal beginnen met de Agtergevel der kerk af te breken na alvorens de nokgordingen, Architraafbalken enz. gestut te hebben. De gevel afgebroken en opgeruimd hebbende, zal hij