document nr: NL-UtHUA_16_2184_001_001              record nr:      

Archief: Utrechts Archief   Bron: Aartspriesters Hollandse Zending, Archief van de aartspriester van Salland-Drente, toezicht op de statie Avereest, Akte waarbij het kerkbestuur een stuk grond aan de Kruizingawijk aan B. Reuvers in erfpacht afstaat, 1840   
datum: 1 MAY 1840        plaats een opmerking
Titel: erfpachtovereenkomst tussen R.C. kerkbestuur Avereest en Bernardus Reuvers

1 MAY 1840 Bernardus Lambertus Nieuwentap (HBSN 16247), van beroep pastoor, woonachtig te Dedemsvaart
1 MAY 1840 Franciscus Knuver (HBSN 3026), van beroep kerkmeester, woonachtig te Dedemsvaart
1 MAY 1840 Antonius Franciscus Johannes Benedictus Georgius Speijart van Woerden (HBSN 22641), van beroep kerkmeester, woonachtig te Dedemsvaart
1 MAY 1840 Bernardus Reuvers (HBSN 2659), van beroep winkelier, woonachtig te Dedemsvaart, erfpachtnemer