document nr: NL-UtHUA_16_2185_001_001              record nr:      

Archief: Utrechts Archief   Bron: Aartspriesters Hollandse Zending, Archief van de aartspriester van Salland-Drente, toezicht op de statie Avereest, Lijst van altaarbenodigdheden, opgemaakt door pastoor Bernardus Lambertus Nieuwentap   
datum: ABT 1825        plaats een opmerking
Titel: lijst van kerkengoed van Avereest

ABT 1825 B.L. Nieuwentap (HBSN 16247), van beroep pastoor, woonachtig te Avereest