document nr: NL-UtHUA_16_2212_001_001              record nr:      

Archief: Utrechts Archief   Bron: Aartspriesters Hollandse Zending, Archief van de aartspriester van Salland-Drente, toezicht op de statie Avereest, Ingekomen brief van pastoor Henricus Antonius Nieuwentap met het verzoek hem niet over te plaatsen naar Kampen, maar in Hasselt te doen blijven, 1835   
datum: 15 AUG 1835        plaats een opmerking
Titel: smeekschrift van H.A. Nieuwentap om niet van Hasselt naar Kampen te worden overgeplaatst

15 AUG 1835 H.A. Nieuwentap (HBSN 16248), van beroep kapelaan, woonachtig te Hasselt