document nr: NL-UtHUA_16_2246_001_001              record nr:      

Archief: Utrechts Archief   Bron: Aartspriesters Hollandse Zending, Archief van de aartspriester van Salland-Drente, toezicht op de statie Avereest, Akte van oprichting van de statie, 1842   
datum: 10 FEB 1842        plaats een opmerking
Titel: gebiedsbepaling van de nieuwe R.C. parochie in Lutten