document nr: NL-UtHUA_16_2247_001_001              record nr:      

Archief: Utrechts Archief   Bron: Aartspriesters Hollandse Zending, Archief van de aartspriester van Salland-Drente, toezicht op de statie Avereest, Lijst van roerende goederen, (1844)   
datum: ABT 1845        plaats een opmerking
Titel: inventaris van de R.C. kerk en pastorie te Lutten

ABT 1845 J.H. Koestal (HBSN 121313), van beroep pastoor, woonachtig te Lutten
ABT 1845 J. Hagemeijer, van beroep kerkmeester, woonachtig te Lutten
ABT 1845 J.H. Staarman (HBSN 117859), van beroep kerkmeester, woonachtig te Lutten
ABT 1845 Bernsen, van beroep kerkmeester, woonachtig te Lutten