document nr: NL-UtHUA_16_2247_001_001              record nr:      

Archief: Utrechts Archief   Bron: Aartspriesters Hollandse Zending, Archief van de aartspriester van Salland-Drente, toezicht op de statie Avereest, Lijst van roerende goederen, (1844)   
datum: ABT 1845        plaats een opmerking
Titel: inventaris van de R.C. kerk en pastorie te Lutten

transcriptie:
Inventaris
Eene reliquie S.Alph. Mariae de Ligorio, in eene kleine zilveren doosje ingesloten, daarbij ook eene brief van echtheid, alsmede ook twee boeken in het fransch
Een Ostensorium
Een Ciborie
Twee kelken met patenis en lepeltjes
Een koperen wierookvat met scheepje
Een Altaar schel
Twee tinnen pulfjes
Een Zieken busje
Een koperen wijwaters Ketel met wijwaterskwast
Een nieuwe Missale, een zeer oude uit de Statie van Olst
Zwart of de requiem
Een rituale Romanum
vier houten Kandelaars op het altaar
Een kruis met twee Lantaarns bij de beaardiging
Een biechtbankje
Een Holland. evangelieboek
Kasuifels: 2 roode, 2 witte, 2 Zwarte, 1 groene, 2 Paasch
Twee altaar dweilen
vier altaar steen doeken
4 Alben met 4 amicten en 5 cingels
een vesperkleed
==========================================================================================================================================
ABT 1845 J.H. Koestal (HBSN 121313), van beroep pastoor, woonachtig te Lutten
ABT 1845 J. Hagemeijer, van beroep kerkmeester, woonachtig te Lutten
ABT 1845 J.H. Staarman (HBSN 117859), van beroep kerkmeester, woonachtig te Lutten
ABT 1845 Bernsen, van beroep kerkmeester, woonachtig te Lutten