document nr: NL-UtHUA_16_2259_001_001              record nr:      

Archief: Utrechts Archief   Bron: Aartspriesters Hollandse Zending, Archief van de aartspriester van Salland-Drente, toezicht op de statie Avereest, Rekest van de permanente Commissie van Weldadigheid aan de koning om een kapelaan voor de kolonie te Ommerschans te mogen benoemen, 1823. Afschrift   
datum: 14 JAN 1823        plaats een opmerking
Titel: verzoek Maatschappij van Weldadigheid aan Koning Willem I tot het instellen van een R.K. Eeredienst in de bedelaarskolonie Ommerschans

14 JAN 1823 P. van Hemert (HBSN 119276), van beroep secretaris der Permanente Commissie van de Maatschappij van Weldadigheid, woonachtig te s-Gravenhage