document nr: NL-UtHUA_16_2260_001_001              record nr:      

Archief: Utrechts Archief   Bron: Aartspriesters Hollandse Zending, Archief van de aartspriester van Salland-Drente, toezicht op de statie Avereest, Ingekomen en minuten van uitgegane brieven, 1834-1835, met afschrift van een brief van de vice-superior aan Arnoldus Boers, kapelaan te Zwolle, inzake zijn benoeming tot kapelaan te Ommeerschans, 1823   
datum:         plaats een opmerking
Titel: