document nr: NL-UtHUA_16_2262_001_001              record nr:      

Archief: Utrechts Archief   Bron: Aartspriesters Hollandse Zending, Archief van de aartspriester van Salland-Drente, toezicht op de statie Ommerschans, Lijsten van roerende goederen, z.j.   
datum:         plaats een opmerking
Titel: