document nr: NL-UtHUA_16_2262_001_001              record nr:      

Archief: Utrechts Archief   Bron: Aartspriesters Hollandse Zending, Archief van de aartspriester van Salland-Drente, toezicht op de statie Ommerschans, Lijsten van roerende goederen, z.j.   
datum:         plaats een opmerking
Titel:
transcriptie:
Inventaris
Van alle onroerende goederen behorende aan de kerk de R.C. Statie te Ommerschans.
A) Heilige vaten
1 zilveren cibori van binnen verguld
dito een ziekenbusje
dito een kelk van binnen verguld in pateen
1 stel ampullen van tin met een verlakt blaadje
1 wierooksvat van koper met dito scheepje
1 Wijwatersketelvan koper mer wijkwast
1 verlakte trom voor hostien.
B) Altaarbehoeften
1 missaal met koperen beslag
1 dito pro defunctis
4 houten kandelaars
2 dito kleine
1 stel altaar tabellen met lijsten.
3 dweilen lange, waarvan een met een strook
4 dito korte
2 lange versletenedweilen met een lap linnen.
1 koperen schel.
C) Misgewaden. Casuifels voor feesten
1 wit met stool , manipel, spreider en beurs
1 rood idem
1 groen idem
Casuifels voor den dag
3 witte, 1 rood , een violet, 1 zwart, alle met stool manipel,spreider en beurs.
1 stooltje voor bediening der zieken
2 versletene groene gordijnen voor de glazen
1 Evangelie boek