document nr: NL-UtHUA_16_2263_001_001              record nr:      

Archief: Utrechts Archief   Bron: Aartspriesters Hollandse Zending, Archief van de aartspriester van Salland-Drente, toezicht op de statie Ommerschans, Aantekenboekjes van de uitgaven voor de aanschaf van kerkbehoeften, 1823-1824   
datum:         plaats een opmerking
Titel: