document nr: NL-UtHUA_16_2641_0001              record nr:      

Archief: Utrechts Archief   Bron: Aartspriesters Hollandse Zending, Archief van de vice-superior, Staten van de kerkelijke gezindten met aantallen zielen, gemeenten, kerken en kerkelijke leraren en de door de wereldlijke overheid uitgekeerde subsidies, 1809, 1814   
datum:         plaats een opmerking
Titel: