document nr: NL-UtHUA_16_2669_0001              record nr:      

Archief: Utrechts Archief   Bron: Aartspriesters Hollandse Zending, Archief van de vice-superior, Visitatieverslag van het aartspriesterschap Salland-Drente, tevens van het aartspriesterschap Groningen, 1844   
datum:         plaats een opmerking
Titel: