document nr: NL-UtHUA_16_2670_0001              record nr:      

Archief: Utrechts Archief   Bron: Aartspriesters Hollandse Zending, Archief van de vice-superior, Jaarlijkse overzichten van de staties van de aartspriesterschappen Salland-Drente en Groningen met opgaaf van de aantallen zielen, communicanten, dopelingen enz, 1844-1848   
datum:         plaats een opmerking
Titel: