document nr: NL-UtHUA_16_2743_0001              record nr:      

Archief: Utrechts Archief   Bron: Aartspriesters Hollandse Zending, Archief van de vice-superior, Samenvattend overzicht van nieuw opgerichte staties in de Hollandse Zending en de apostolische vicariaten van 's-Hertogenbosch en Breda met de totaalbedragen aan subsidies door de regering over de jaren 1814- 1841, (ca. 1841)   
datum:         plaats een opmerking
Titel: