Den Oosterhuis

sporen in het landschap

Wie in Google Maps inzoomt op Den Oosterhuis, ten noordwesten van Dedemsvaart, ziet een bijzonder regelmatig wegenpatroon. In een verder oud landschap aan de boorden van de sterk kronkelende Reest, doet dit patroon vermoeden dat er sprake is van een ruilverkaveling.

kaart in Google maps met de huisnummering van Avereest in 1811 (klik erop om de kaart in Google te openen). Rondom de percelen nummer 10 en 11 ligt het opvallend regelmatige wegenpatroon

Maar niets is minder waar! Dit wegenpatroon verraad de oudste Avereester ontginning aan de rand van het voormalige hoogveen gebied. Ver voordat Willem Jan Baron van Dedem HBSN 39159 in 1811 met zijn kanaalgravers aan de rand van het hoogveen stonden, vond hier de ontginning van de Zwolse magistraat Gerrit Willem Golts HBSN 39718 (1686) plaats. Hij was de grootvader van Mr Gerrit Willem van Marle HBSN 39669, burgemeester van Zwolle. Van Marle, mede erfgenaam van de venen in Arrien en Stegeren, ontwierp de nieuwe vaart van Hasselt naar de Arrier venen, maar ten gevolge van de politieke perikelen die vooraf gingen aan de franse bezetting verloor hij elk uitzicht op realisatie van dit plan en gedesillusioneerd stierf hij in 1799, een weduwe met vier jonge kinderen nalatend; 2 maanden na zijn overlijden kwam zijn jongste zoon ter wereld. Zijn oudste dochter, Judith (1782) trouwde Willem Jan Baron van Dedem, die de plannen van zijn schoonvader wist te verwezenlijken. lees verder...


detail van kaart uit 1811, waarop de ontginning van Golts duidelijk zichtbaar is (kaart HCO 157.1-1333)