Welkom bij het Register van Hoevenaars van de Ommerschans 1848-1859!

In dit bestand staan de 31 huishoudens en 287 persoonsvermeldingen in deze registratie, waarvan de originelen berusten in het Drents Archief onder inventarins nr 0186 (Maatschappij van Weldadigheid), inv.nr 1583.

Vanuit een zoekresultaat kan worden gebladerd, waarbij de achtereenvolgende huishoudens worden getoond op de volgorde waarin de losse bladen zijn aangetroffen in het archief. Uit deze volgorde kunnen geen conclusies worden getrokken m.b.t. de locatie van de woningen.

De personen in het register worden door middel van het Historisch Burger Service Nummer HBSN gekoppeld aan de Genealogische Database Avereest, waardoor nadere genealogische gegevens en relaties van deze persoon kunnen worden ingezien. Inmiddels zijn bijna alle personen gekoppeld.