Welkom bij het Register van Ambtenaren van de Ommerschans uit 1880!

In dit bestand staan de 76 huishoudens en 450 personen in deze registratie, waarvan de originelen berusten in het archief van de bestuursdienst Ommen-Hardenberg onder toegang 501 inv.nr.61.

Vanuit een zoekresultaat kan worden gebladerd, waarbij de achtereenvolgende huishoudens worden getoond op de volgorde waarin de losse bladen zijn aangetroffen in het archief. Uit deze volgorde kunnen geen conclusies worden getrokken m.b.t. de locatie van de woningen.

De personen in het register worden door middel van het Historisch Burger Service Nummer HBSN gekoppeld aan de Genealogische Database Avereest, waardoor nadere genealogische gegevens en relaties van deze persoon kunnen worden ingezien.