Welkom bij het eerste Stamboek van Bedelaars van de Maatschappij van Weldadigheid (1822-1828)!

In dit bestand staan bijna 3.600 namen van de kolonisten die in de periode 1822-1828 onvrijwillig in het gesticht op de Ommerschans verbleven. Een deel van hen is in 1825 doorgestuurd naar het tweede gesticht te Veenhuizen. Dit register bevat 798 bladzijden. De originele registers berusten in het Drents Archief onder toegang 0137.01 (Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen/Ommerschans), inv.nrs 422, 423 en 424.

Vanuit een zoekresultaat kan naar de betreffende bladzijde van het register worden gesprongen, van waaruit door het register kan worden gebladerd. Als een kolonist werd geschrapt (door ontslag, overlijden of desertie) dan werd het hoofdelijk nummer opnieuw gebruikt. De volgorde van dit register is min of meer chronologisch op datum van binnenkomst.

De personen in het register zij door middel van het Historisch Burger Service Nummer HBSN gekoppeld aan de Genealogische Database Avereest, waardoor nadere genealogische gegevens en relaties van deze persoon kunnen worden ingezien.