Welkom bij de doopboeken van de R.K. kerk te Ommerschans.

De personen worden gekoppeld aan de Genealogische Database Avereest, waardoor er vanuit de doopboeken direct naar de genealogische kaart van de betreffende personen kan worden gesprongen en omgekeerd, vanuit de genealogische kaart naar de relevante bronnen.

De originele stukken berusten in het Historisch Centrum Overijssel, toegang 0337 inv.nrs. 15 en 16