Zoek op naam in Ommerschans en omgeving

 achternaam:    voornaam:

    nu meer dan 780.000 naamrecords beschikbaar!           geavanceerd zoeken

De bewoners van de kolonie Ommerschans
In de Nederlandse archieven liggen veel gegevens met betrekking tot de bewoningsgeschiedenis van de Ommerschans vanaf 1818. Zo bevindt zich in het Drents Archief de complete administratie van de Maatschappij van Weldadigheid. Maar ook in het gemeente archief van Ommen liggen de nodige bronnen (ondermeer Bevolkingsregisters en Burgerlijke Stand). In het Historisch Centrum Overijssel liggen naast de de kadaster archieven, de notariële archieven en diverse kleinere bronnen met betrekking tot de Ommerschans. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag beheert de grote verzameling dag- en weekbladen waarin ook veel informatie over de Schans te vinden is. Ons doel is om zoveel mogelijk bronnen online toegankelijk te maken om daarmee de bewoningsgeschiedenis van de Ommerschans zo compleet en overzichtelijk mogelijk beschikbaar te stellen aan een breed publiek.
Door de personen in de afzonderlijke bronnen te koppelen aan een centraal genealogisch bestand (de Genealogische Database Avereest), kan de gedocumenteerde geschiedenis van elke persoon met één muisklik in beeld worden gebracht.
Aan de rechterzijde van deze pagina ziet U de afzonderlijke bronnen waarin U kunt zoeken. Via het algemene zoekscherm hierboven doorzoekt U al deze bronnen, plus de bronnen op de website bonmama.nl, in één keer.

In de oranje blokken staan links naar een groot aantal gedigitaliseerde, maar niet ontsloten bronnen met betrekking tot Ommerschans op de website alledrenten.nl. Het is de bedoeling dat deze bronnen successievelijk ontsloten worden op deze website.

Bij het onderzoek naar bewoners van de kolonie is het belangrijk te weten dat de kolonie op het grondgebied van drie gemeentes lag: Stad Ommen (waarbinnen de Schans zelf lag), Avereest en Ambt Ommen. Op onderstaand kaartje is weergegeven waar de gemeentegrenzen lagen. Het groene deel rechts behoorde vanaf 1819 bij Ambt Ommen en vanaf 1 januari 1837 bij Avereest.

Contactformulier