Welkom bij het oudste register van Kolonisten van de Ommerschans (1822-1825)!

In dit bestand staan 1.852 namen van de eerste kolonisten die vanaf 8 september 1822 werden geplaatst in het nieuwe gesticht op de Ommerschans. Het originele register berust in het Drents Archief onder toegang 0186 (Maatschappij van Weldadigheid), inv.nr 1443.

Vanuit een zoekresultaat kan naar de betreffende bladzijde van het register worden gesprongen, van waaruit door het register kan worden gebladerd. Als een kolonist werd geschrapt (door ontslag, overlijden of desertie) dan werd het hoofdelijk nummer opnieuw gebruikt. Als gevolg hiervan is het register niet chronologisch.

De personen in het register worden door middel van het Historisch Burger Service Nummer HBSN gekoppeld aan de Genealogische Database Avereest, waardoor nadere genealogische gegevens en relaties van deze persoon kunnen worden ingezien.