Welkom bij het tweede register van Kolonisten van de Ommerschans (1825-1828)!

In dit bestand staan meer dan 4.100 namen van de kolonisten die in de periode 1825-1828 onvrijwillig in het gesticht op de Ommerschans verbleven. Dit register bestaat uit twee delen met in totaal 237 bladzijden. De originele registers berusten in het Drents Archief onder toegang 0186 (Maatschappij van Weldadigheid), inv.nr 1444 en 1445.

Vanuit een zoekresultaat kan naar de betreffende bladzijde van het register worden gesprongen, van waaruit door het register kan worden gebladerd. Als een kolonist werd geschrapt (door ontslag, overlijden of desertie) dan werd het hoofdelijk nummer opnieuw gebruikt. Als gevolg hiervan is het register niet chronologisch.

De personen in het register zij door middel van het Historisch Burger Service Nummer HBSN gekoppeld aan de Genealogische Database Avereest, waardoor nadere genealogische gegevens en relaties van deze persoon kunnen worden ingezien.