Welkom bij de inschrijfregisters van Bedelaars van de Maatschappij van Weldadigheid (1828-1865)!

Dit bestand bevat ruim 83.500 namen van de bedelaar- kolonisten die in de periode 1828-1865 onvrijwillig in de bedelaarsgestichten Ommerschans en Veenhuizen (Tweede Gesticht) verbleven.
Dit betreft de registers genaamd deel F t/m deel X met samen in totaal 6.320 bladzijden.
De originele registers berusten in het Drents Archief onder toegang 0137.01 (Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen/Ommerschans), inv.nrs 425 t/m 442.

Vanuit een zoekresultaat kan naar de betreffende bladzijde van het register worden gesprongen, van waaruit door het register kan worden gebladerd. Als een kolonist werd geschrapt (door ontslag, overlijden of desertie) dan werd het hoofdelijk nummer opnieuw gebruikt. Na verloop van tijd begon men met een nieuw register en op die manier zijn er 18 gevuld.

De personen in het register worden door middel van het Historisch Burger Service Nummer HBSN gekoppeld aan de Genealogische Database Avereest, waardoor nadere genealogische gegevens en relaties van deze persoon kunnen worden ingezien.