Het Drents Archief beschikt over een ontsluiting van de bedelaars inschrijvingsregister op naam, waarbij wordt verwezen naar het Hoofdelijk Nummer en het eerste deel waarin deze persoon onder dit nummer voor komt (ca. 86.000 namen).

Dit betreffen de registers onder toegang 0137.01 (Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen en Ommerschans) inv.nrs. 422 t/m 464.

Momenteel worden deze registers voorzien van volledige meta-data (dus ook geboorteplaats- en datum, plaats van herkomst en mutaties). In de tussentijd kunt U zoeken in deze oude toegang.

Zoek altijd op het "bevat" criterium, want veel naamvelden in deze database bevatten extra informatie. Weest er ook op verdacht dat namen op verschillende wijzes geschreven kunnen worden. gebruik dus zonodig wild cards.
Inmiddels is gebleken dat de lijst niet volledig is (er duiken in de registers steeds namen op die in deze lijst ontbreken).

Het resultaat van de zoekopdracht is een lijst van Hoofdelijke Nummers en registers. Van daaruit kan worden doorgeklikt op basis van het hoofdelijke nummer.
Indien U wel een naam in de lijst aantreft, maar vervolgens niet de inschrijving in het register kunt vinden, klik dan op de link "vraag aan op bonmama". Dan gaan wij voor U op zoek!