knipsel nr: 00025              record nr:      

Bron: Leeuwarder Courant      datum: 14 SEP 1819        plaats een opmerking
Titel: Z.M. de Koning geeft vruchtgebruikvan de verlatene Ommerschans aan de Maatschappij van Weldadigheid ter vestiging eener bedelaars kolonie