bladzijde nr: 0148                 record nr: van 480     

        plaats een opmerking
6 MAY 1837 D. Rood (HBSN 110252), van beroep kolonist, rol: schuldig, vergrijp: onzedelijk gedrag ten gevolge waarvan dienstmeid Maria Weijers zwanger is geraakt, straf: 8 dagen opsluiting
6 MAY 1837 Maria Weijers (HBSN 110255), van beroep dienstmeid, rol: genoemd, vergrijp: is zwanger geraakt door onzeedelijken omgang met kolonist D. Rood, straf: is ontslagen als dienstmeid door zaalopziener Blijstra
6 MAY 1837 Blijstra (HBSN 87057), van beroep zaalopziener, rol: aanklager, vergrijp: kolonist D. Rood heeft onzeedelijken omgang gehad met dienstmeid Maria Weijers, waardoor zij in zwangeren staat verkeert